• – იანვარი
 • – თებერვალი
 • – მარტი
 • – აპრილი
 • – მაისი
 • – ივნისი
 • – ივლისი
 • – აგვისტო
 • – სექტემბერი
 • – ოქტობმერი
 • – ნოემბერი
 • – დეკემბერი